top of page

Sağlıksız ve olumsuz düşüncelerin, duygu ve davranışlara olan etkilerine odaklanan bir terapi yöntemidir. Sistemli bir şekilde bu düşünceleri gözden geçirip, yerlerine sağlıklı ve olumlu olanları koymayı hedefler.


Aslında psikoterapi kişisel bir değişim ve gelişim sürecidir. Kişinin karşılaştığı sorunlar karşısında, terapist ile birlikte uygun çözüm yollarının keşfedilmesi ve hayata geçirilmesini sağlar. Bilimsel bir kuram doğrultusunda, farklı bakış açıları keşfetme, kişisel farkındalığı artırma ve kendi gücünü keşfetme yolculuğudur.

EMDR, Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme anlamına gelir. 

Geçmişte yaşanan rahatsız edici olaylar kişinin beynine görüntü, ses ya da koku şeklinde kaydedilir ve eğer doğru şekilde işlenmezlerse kişiyi şimdiki yaşantısında rahatsız eder, hatta kişinin işlevselliğini olumsuz etkiler. EMDR terapisinde, beynin iki yarım küresi, bilateral göz hareketleri (çift yönlü uyarım) ile aynı anda çalıştırılarak, anıların yeniden işlenip, bu anılara bağlı olumsuz duygu ve düşüncelerin duyarsızlaştırılması amaçlanmaktadır.

http://www.emdr-tr.org/emdr-nedir/

Çift ve aile terapisi; değişim ve gelişimi sağlamak için, çiftler ve aile bireyleri arasındaki ilişkinin çalışıldığı bir psikoterapi yaklaşımıdır. Hem aile içi ilişkilerin düzenlenmesi hem de diğer insanlar ve durumlar ile ilişkilerin düzenlenmesi hedeflenmektedir. İlişkilerin dengeye ulaşmasını, yaşanan çatışmaların olumlu şekilde çözülmesini ve stres yaratan durumlarla sağlıklı şekilde baş edebilme becerilerinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Çocuklara ve gençlere ihtiyaç duydukları duygusal desteği sağlamak, arkadaşları, aileleri ve sosyal çevreleriyle yaşadıkları çatışmaları çözümlemeleri ve yaşadıkları problemlere yeni bir bakış açısıyla bakabilmelerini sağlamayı hedefler.

bottom of page